خوراک دام

 
  دانلود کاتلوگ پاپک مگنت

دانلود PDF محصول

 
 
 

 

 

 

خوراک دام

تفکر سيستمي پيشنياز تحول در مديريت صنايع خوراک دام

 

سرعت روزافزون پيشرفت علم و دانش منجر به پديد آمدن تکنولوژي هاي جديد و ايجاد عرصه هاي نوين پارادايم مديريت مي گردد. هم اکنون اين تغيير پارادايم در زماني کمتر از يک دهه اتفاق مي افتد. هدايت و کنترل تغييرات پديده اي است که ارتباط مستقيمي بازمان و مکان دارد. بدين معني که هر گونه ايستايي و عدم تحرک موجب نوعي عقب ماندگي از پيشرفت و شکوفايي بنگاههاي اقتصادي محسوب مي گردد.

در حال حاضرتجزيه و تحليل شرايط علمي اقتصادي از طريق اتخاذ يک تفکر سيتمي امکانپذير است. صنايع خوراک دام و طيور و آبزيان براي تقويت جامع نگري و بررسي دقيق تر روابط و تعاملات اقتصادي ملزم به اتخاذ رويکرد نظري کاربردي هستند.

براي رسيدن به يک نظام کاربردي بايد محوريت برنامه واحدهاي توليد خوراک دام و طيور و آبزيان بر پايه موضوع خودنوسازي سازماني مستقر شود. ايجاد فرهنگ حمايت از تغييرات (درسطح ستادي)، دقت در زمانبندي اجراي تغييرات و تدوين ساختار تحول گرا در زمره اصول رسيدن به يک سازمان نوگرا محسوب مي شوند.

اصولا يکي از عوامل توانمند سازي سازمانها در ادامه رقابت ، موضوع پذيرش تغييرات، تعريف فرآيند انطباق پذيري و استفاده بموقع از فرصت هاي جديد ناشي از اين تغييرات است. هم اکنون که شتاب اجرايي اصل 144 قانون اساسي و نتيجتا واگذاري امور به بخش خصوصي گسترده تر شده است. فرصت مناسبي براي عرصه فعاليت هاي نوين توليدي تجاري فراهم شده است. استفاده از اين موقعيت ارزشمند و تجزيه و تحليل تعاملات و شرايط آينده مي تواند راهگشاي صنايع خوراک دام و طيور و آبزيان در اتخاذ سياست هاي اجرايي آتي باشد.

 مسئولين اجرايي کشور به حذف موانع غير تعرفه اي افق هايي منطبق با شرايط سازمان تجارت جهاني را جلوه گر مي سازد. بموازات اين شرايط حمايت هايي که هم اکنون در خصوص صادرات محصولات صنايع مختلف لحاظ گرديده عامل موثري درتقويت رويکرد تجارت بين المللي صنايع خوراک دام وطيور و آبزيان کشور تلقي مي گردد. در اين ميان وجود هسته ستادي مرکب از اعضاي بخش هاي تحقيقاتي دانشگاهي و توليد، اهرم قدرتمندي بمنظور سازماندهي سياست هاي صنعت خوراک دام و طيور و آبزيان محسوب مي گردد. اين هسته ستادي بمنزله مستند سازتوسعه و نوسازي صنايع خوراک دام و طيور و آبزيان عمل نموده و مشاوري مطمئن براي خود نوسازي صنايع خواهد بود.

 

 

 
مگنتیت، سپراتور، درام مگنت، لیفتینگ
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت
سنگ آهن، سیلیس، فولاد، سیمان
سنگ آهن
عیار سازی سنگ آهن

مگنتیت

هماتیت
کنستانتره آهن

سیلیس

فولاد
ریخته گری

سنگ شکن

کاشی و سرامیک
سیمان
کوبیت
شدت میدان مغناطیسی
هیدروکن
شن و ماسه

جرثقیل

گچ

آجروسفال

آرد

گندم

صنایع غذایی

خوراک دام

فکور صنعت، مگنت ابزار گستر، فیت مگ
مگنتیت، سپراتور، درام مگنت، لیفتینگ
نمایشگاه صنعت تهران
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت