درام، درام مگنت، درام تر ، سپراتور، بلت درام، گوس متر،تله مغناطیسی، ترپ، رول مگنت، میله مغناطیسی، مگنت مخروطی، صفحه مغناطیسی، آهنربا الکتریکی، تسلا متر، لیفتر، مگنت الکتریکی، تجهیزات مغناطیسی، جداساز مغناطیسی، پولی مگنت، جدا کننده مغناطیسی، آهنربا، آهن ربا،مگنت خام،مگنت

 
  دانلود کاتلوگ پاپک مگنت

دانلود PDF محصول

 
 
 

 

A01-C10DC08  A01-C10BC08 A01-C12DC12- A01-C20EB12-A01-C20DC12-A01-C20BC12-A01-C30EB16-A01-C30DC16-A01-C40DC20-A04-C22-30-0 A04-C22-36-   A04-C22-43-0  A02-C450414- A02-C450514- A02-C450714-         A02-C451214-0  A02-C451814-0 A02-C460414-0 A02-C460514-0 A02-C470414-0 A02-C470514-0 A02-C580414-5 A02-C581214-5 AA4-A00411-0A A09-D01922-0Z AA4-G22821 0B AA9-L05361-0Z  A06-A1955080Z A06-A1955120Z A06-A1955160Z A01-C10EA16-0 A01-C20EA16-0 A01-C20HA16-0 A01-C30EA20-0 A01-C30HA20-0 A01-C40EA20-0 A01-C12EA16-0 A01-C22HA20-0 A04-C28-43-0Z A04-C28-50-0Z A02-C450414-0 A02-C450514-0 A02-C450714-0 A02-C451214-0 A02-C451814-0 A02-C460414-0 A02-C460514-0 A02-C470414-0 A02-C470514-0 A02-C 200420-0 A02-C030420-0 A02-C982420-0 A02-C580414-5 A02-C581214-5

AA4-A00412-0A A09-D02800-0 ZAA9-L05361-0Z A06-A1955160 A01-C10TA28-0 A01-C10SA28-0 A01-C10UA28-0 A01-C12TA28-0 A01-C20TA28-0 A01-C10UA28-0 A01-C20SA28-0 A01-C20UA28-0 A01-C30TA28-0 A01-C30SA280A01-C230UA28-0 A04-C40-56-0Z A04-C40-63-0Z A04-C40-71-0Z A04-C40-80-0ZA02-C450421-0 A02-C450521-0 A02-C450721-0 A02-C451221-0 A02-C451821-0 A02-C020421-0 A02-C020521-0 A02-C030421-0 A02-C030521-0 A02-C902421-0 AA4-A12060-0A A09-D04050-0Z AA9-L04651-0Z A06-A4080280Z 22300810BC 22361220BC 22431220DC 22360810DC 22431630D 22432040DC 22431220DC 22431630EB 22431630DC 22431220EB 28431610EA 28431620EA 28431610EA 28432030EA 28502030HA 28502040EA 28501612EA 28502022HA 40562810TA 40562810SA 40712810TA 40632810UA 40562812TA

Spring-body 22..0810DC Spring-body 22..0810BC Spring-body 22..1212DC Spring-body 22..1220EB Spring-body 22..1220DC Spring-body 22..1220BC Spring-body 22..1630E Spring-body 22..1630DC Spring-body 22..2024DC Side plate CLT 22-30 Side plate CLT 22-36 Side plate CLT 22-43 GSK CLT 45-04 GSK CLT 45-05 GSK CLT 45-07 GSK CLT 45-12 GSK CLT 45-18 GSK CLT 46-04 GSK CLT 46-05 GSK CLT 47-0 GSK CLT 47-05 GSK CLT 58-0  GSK CLT 58-12 Mounting flange with roll back lock Extension of width b + 40 mm  Guidearm short b= 85 Guidearm short b=125 Guidearm short b=165 Spring-body 28..1610EA Spring-body 28..1620EA Spring-body 28..1620HA Spring-body 28..2030EA Spring-body 28..2030HA Spring-body 28..2040EA Spring-body 28..1612EA Spring-body 28..2022EA Side plate CLT 28-43 Side plate CLT 28-50 GSK CLT 45-04 GSK CLT 45-05 GSK CLT 45-07 GSK CLT 45-12 GSK CLT 45-18 GSK CLT 46-04 GSK CLT 46-05 GSK CLT 47-04 GSK CLT 47-05 GSK CLT 02-04 GSK CLT 03-04 GSK CLT 98-24 GSK CLT 58-04 GSK CLT 58-12 Guidearm short b= 165 Spring-body 40..2810TA Spring-body 40..2810SA Spring-body 40..2810UA Spring-body 40..2812TA Spring-body 40..2813TA  Spring-body 40..2820TA Spring-body 40..2820SA Spring-body 40..2820UA Spring-body 40..2830TA Spring-body 40..2830SA Spring-body 40..2830UA Side plate CLT 40-56 Side plate CLT 40-63 Side plate CLT 40-71 Side plate CLT 40-80 GSK CLT 45-04 GSK CLT 45-05 GSK CLT 45-07 GSK CLT 45-12 GSK CLT 45-18 GSK CLT 02-0  GSK CLT 02-05 GSK CLT 03-04 GSK CLT 03-05 GSK CLT 98-24 Guidearm short b= 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مگنتیت، سپراتور، درام مگنت، لیفتینگ
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت

بلت درام

جداکننده مغناطیسی دائم درام مگنت

درام تر

درام تر لعاب و دوغاب - روغن- آب صابون

فیدر ویبراتور

فلزیاب صنعتی پیشرفته

جداکننده مغناطیسی دائم معلق
کابل جمع کن

جداکننده مغناطیسی دائم خود تمیز کن

لیفتر مگنت دائم
مگنت های مخروطی
مگنت بالابر گرد
مگنت باربردار الکتریکی چهار گوش
پنجره های مغناطیسی
پاپکو رول

جداکننده مغناطیسی دائم پولی مگنت

صفحه های مغناطیسی

تله مغناطیسی

سنگ آهن، سیلیس، فولاد، سیمان
فکور صنعت، مگنت ابزار گستر، فیت مگ
مگنتیت، سپراتور، درام مگنت، لیفتینگ
نمایشگاه صنعت تهران
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت
مگنت مخروطی،  صفحه مغناطیسی، مگنت